Γνωρίστε

Balta di Stringa

Balta di Stringa

 • 6-7 Ώρες
 • Με ηλεκτρικό ποδήλατο
 • Ημερομηνίες εκδρομής: Κατόπιν αιτήματος

Ποδήλατο

Όροι Ενοικίασης

Προκειμένου να βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ακριβώς ποιες είναι οι εκατέρωθεν ευθύνες, παρακαλούμε διαβάστε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

 1. Γενικοί Όροι Ενοικίασης Ποδηλάτου
  • – Ηλικία οδηγού: Ελάχιστο όριο ηλικίας τα 15 χρόνια (με την συγκατάθεση γονέα).
  • – Διάρκεια ενοικίασης: τέσσερις (4) ώρες.
  • – Τρόπος πληρωμής: Η ενοικίαση του ποδηλάτου εξοφλείται με μετρητά ή με κάρτα ή με κατάθεση σε έναν από τους λογαριασμούς της εταιρίας πριν την παραλαβή του.
  • – Εξοπλισμός: Μαζί με την παράδοση του ποδηλάτου η εταιρία «Bikewise» παραδίδει και τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας (κράνος κ.α.) στον μισθωτή με την ισχυρή σύσταση για χρήση αυτού.
  • – Παραδόσεις – Παραλαβές: Γίνονται μόνο από το κατάστημα της εταιρίας «Bikewise» κατόπιν συνεννόησης με ελεύθερο ωράριο.
  • – Σε ειδικές περιπτώσεις, η εταιρία «Bikewise» διατηρεί το δικαίωμα να αντικαταστήσει οποιονδήποτε τύπο ποδηλάτου με άλλον της ίδιας κατηγορίας.
  • – Οι όροι και οι τιμές μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.

2. Υποχρεώσεις ενοικιαστή

  • – Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αφήσει τα προσωπικά στοιχεία της ταυτότητάς /διαβατηρίου του, τόπο διαμονής καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επικοινωνίας του ζητηθεί, στη διάθεση της εταιρείας πριν την παραλαβή του ποδηλάτου.
  • – Ο μισθωτής αποδέχεται να παραχωρήσει στην Bikewise το ποσό των 50€ (ανά 2 ποδήλατα) ως εγγύηση και θα επιστρέφεται στον μισθωτή με το πέρας της ενοικίασης.
  • – Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να ελέγξει το ποδήλατο πριν την παραλαβή του.
  • – O μισθωτής εφόσον ελέγξει και παραλάβει το ποδήλατο σημαίνει ότι το βρήκε σε καλή κατάσταση και της αρεσκείας του.
  • – Ο μισθωτής πρέπει να οδηγεί το ποδήλατο τηρώντας τους κανόνες και τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στον Ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς και να δεσμευτεί:
   • Σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, η κατανάλωση αλκοόλ και η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση οποιουδήποτε μέσου απαγορεύεται.
   • Να μην πειράζει ή τροποποιεί τα μηχανικά μέρη του ποδηλάτου.
   • Να παρκάρει το ποδήλατο με τρόπο που να είναι ασφαλές για τους πεζούς και σε μέρος όπου η κλοπή ελαχιστοποιείται (π.χ. χωρίς σκοτεινά δρομάκια).
   • Να επιστρέψει το ποδήλατο στην εταιρεία “Bikewise” την ώρα και την ημερομηνία που αναγράφεται στο συμβόλαιο. Η καθυστερημένη επιστροφή θα χρεωθεί ανάλογα με τον επιπλέον χρόνο χρήσης του ποδηλάτου (για παράδειγμα, νοικιάζετε για 1 ημέρα (20€) αλλά επιστρέψετε το ποδήλατο την επόμενη μέρα, θα χρεώσετε 20€ επιπλέον.
  • Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης ο μισθωτής θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την εκμισθώτρια εταιρεία.
  • Ο μισθωτής θα επιστρέψει το ποδήλατο και τον εξοπλισμό που το συνοδεύει στην εκμισθώτρια εταιρεία στην ίδια καλή κατάσταση που το παρέλαβε.
  • Ο μισθωτής πρέπει να κλειδώνει το ποδήλατο κάθε φορά που αυτό μένει ανεπιτήρητο.
  • Ο μισθωτής ευθύνεται πλήρως για οποιοδήποτε ατύχημα, οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (μερική ή ολική) προκληθεί στο μισθωμένο ποδήλατο.
  • Ο μισθωτής καταβάλει το ποσό που αναλογεί στη εταιρεία για τη ζημιά του ποδηλάτου ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.
  • Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η εταιρία «Bikewise» δεν ευθύνεται για καμία ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά τη διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της σε περίπτωση ατυχήματος.
  • Ο μισθωτής συμφωνεί ότι θα απαλλάξει την εταιρία «Bikewise» από κάθε ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημιές στον χρήστη του εξοπλισμού που αναφέρεται σε αυτή τη φόρμα ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Ο μισθωτής αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για τη φροντίδα αυτού του εξοπλισμού και ως εκ τούτου συμφωνεί να αναλάβει ελεύθερα και ρητά και να αποδέχεται τυχόν κινδύνους και όλους τους τραυματισμούς του χρήστη αυτού του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της ποδηλασίας.

3. Επισκευές και συντήρηση
Σε περίπτωση βλάβης, μην εγκαταλείπετε το ποδήλατο. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας για να κανονίσουμε την ανταλλαγή ενός ποδηλάτου ισοδύναμης ή ανώτερης ποιότητας. Όλες οι επισκευές που απαιτούνται ως αποτέλεσμα της χρήσης του εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων, θα πληρώνονται από τον μισθωτή.

4. Πολιτική ακύρωσης
Εάν μια προγραμματισμένη ενοικίαση ακυρωθεί λόγω κακών καιρικών συνθηκών, όπως έντονη βροχόπτωση, οι πελάτες μπορούν να προγραμματίσουν εκ νέου την κράτησή τους για άλλη ημερομηνία. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ακύρωσης, η πίστωση/επιστροφή χρημάτων θα είναι διαθέσιμη σε πελάτες που μας ειδοποιούν μόνο μέσω email ή τηλεφώνου τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ενοικίαση.

5. Ισχύον Δίκαιο & Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται με βάσει το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφοράς που θα προκύψει είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

6. Επιβεβαίωση Αποδοχής Όρων
Ενοικιάζοντας ένα ποδήλατο, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και ότι συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς.

Όροι Συμμετοχής

Ποδηλατικές εκδρομές

1.Όροι συμμετοχής στις ποδηλατικές εκδρομές της εταιρίας «Bikewise»
Οι ποδηλατικές εκδρομές που πραγματοποιεί η εταιρία «Bikewise» απευθύνονται σε διάφορες ηλικίες & επίπεδα φυσικής κατάστασης. Η απόσταση, τα υψομετρικά, το πρόγραμμα της εκδρομής, οι επιμέρους κανονισμοί και όροι συμμετοχής, η φόρμα εγγραφής και σχετικές πληροφορίες αναφέρονται αναλυτικά στα επιμέρους προγράμματα των ποδηλατικών εκδρομών. Οι επιπλέον παροχές που προσφέρονται στα πλαίσια των ποδηλατικών εκδρομών (π.χ. πικ-νικ, γεύμα, διαμονή κ.α.) καθορίζονται από την διοργανώτρια εταιρία και δεν μπορούν να τροποποιηθούν από την μεριά των συμμετεχόντων. Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τυχόν ειδικές διατροφικές συνήθειες, αλλεργίες κλπ.

Οι ανήλικοι συμμετέχοντες κάτω των 18 ετών συμμετέχουν με ευθύνη των κηδεμόνων τους και συνοδεύονται από αυτούς.

Μοναδική προϋπόθεση όλων των ενήλικων ή ανήλικων συμμετεχόντων για τη συμμετοχή τους στις ποδηλατικές εκδρομές είναι η καλή ψυχική και σωματική υγεία, η διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και η τήρηση των εντολών/ κανονισμών των διοργανωτών/ συνοδών. Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες δεν τηρεί τις εντολές/κανονισμούς των διοργανωτών/συνοδών, τότε η εταιρία «Bikewise» διατηρεί το δικαίωμα είτε να διακόψει την εκδρομή είτε να αποβάλλει τον συμμετέχοντα που δημιουργεί πρόβλημα χωρίς την καταβολή αποζημίωσης εκ μέρους της.

Οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του ενήλικου ή ανήλικου συμμετέχοντα θα πρέπει να αναφερθεί, διότι ο ενήλικας (ή ο κηδεμόνας ανηλίκου) αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη της δικής του υγείας ή του ατόμου που κηδεμονεύει, για τη συμμετοχή του σε όλες τις ποδηλατικές εκδρομές της εταιρίας «Bikewise».

Ο συμμετέχων είναι υποχρεωμένος να ελέγξει το ποδήλατο πριν την παραλαβή του, εφόσον ελέγξει και παραλάβει το ποδήλατο σημαίνει ότι το βρήκε σε καλή κατάσταση και της αρεσκείας του. Ο συμμετέχων θα επιστρέψει το όχημα και τον εξοπλισμό που το συνοδεύει στην εταιρεία στην ίδια καλή κατάσταση που τα παρέλαβε.

Ο συμμετέχων ευθύνεται πλήρως για οποιοδήποτε ατύχημα, οποιαδήποτε ζημιά ή κλοπή (μερική ή ολική) προκληθεί στο ποδήλατο και υποχρεούται να καταβάλει το ποσό που αναλογεί στη εταιρεία για τη ζημιά του ποδηλάτου ανεξαρτήτως υπαιτιότητας του.

Οι ανήλικοι ή ενήλικοι συμμετέχοντες είναι απόλυτα υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων-εξοπλισμού κατά την διάρκεια της ποδηλατικής εκδρομής.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν εγκαίρως την ηλεκτρονική εγγραφή τους και να καταθέσουν εγκαίρως την πληρωμή για την εγγραφή τους για να κατοχυρώσουν την κράτησή τους.

2. Επίγνωση και αποδοχή αντικειμενικού κινδύνου
Οι συμμετέχοντες έχουν επίγνωση και αποδέχονται τους ενδεχόμενους κινδύνους που εμπεριέχουν οι ποδηλατικές εκδρομές στη φύση και έχουν την επίγνωση του κινδύνου της μετακίνησή τους μέσα σε κεντρικούς και περιφερειακούς δρόμους ή άλλα χωμάτινα ή πέτρινα τεραίν κλπ. Συστήνεται στους συμμετέχοντες να έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε ιατρική εξέταση. Από τη διοργανώτρια εταιρία «Bikewise» δε θα ζητηθεί ιατρική βεβαίωση, αφού όλοι οι συμμετέχοντες, λαμβάνουν μέρος με δική τους αποκλειστική ευθύνη και το δηλώνουν. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων η μετάβασή τους προς και από τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού της ποδηλατικής εκδρομής και η διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Σε περίπτωση όμως που κάποιος συμμετέχοντας δεν διαθέτει μέσο μεταφοράς προς και από τα σημεία εκκίνησης και τερματισμού της ποδηλατικής εκδρομής μπορεί μετά από επικοινωνία με την εταιρία «Bikewise» να ζητήσει την μεταφορά του.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους συμμετέχοντες επιθυμεί να σταματήσει και να αποχωρήσει από την ποδηλατική εκδρομή μετά την έναρξή της δεν δικαιούται αποζημίωση ανεξαρτήτως του λόγου αποχώρησής του.

3. Τεχνική Ενημέρωση
Πριν την έναρξη κάθε ποδηλατικής εκδρομής, παρουσιάζονται όλες οι λεπτομέρειες και παρέχονται οδηγίες ασφαλείας που οι συμμετέχοντες έχουν υποχρέωση να τηρούν και διεξάγεται αναλυτική τεχνική ενημέρωση καθώς επίσης παρέχεται και ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας στους συμμετέχοντες. Είναι αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων η παρουσία τους σε αυτήν. Η εκδρομή δεν θα ξεκινάει εάν δεν χρησιμοποιούν όλοι οι συμμετέχοντες τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας.

4. Ευθύνη της εταιρίας «Bikewise»
Σαν διοργανώτρια επιχείρηση ποδηλατικών εκδρομών έχει την υποχρέωση να παρέχει τον αρτιότερο και ασφαλέστερο εξοπλισμό που πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές, να εξασφαλίζει τον αρτιότερο δυνατό σχεδιασμό για ασφαλείς διαδρομές, να παρέχει έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς, να ενημερώνει τους συμμετέχοντες για οποιαδήποτε εκτίμηση κινδύνου.
Η διοργανώτρια η εταιρία «Bikewise»:

Α. δεν ευθύνεται για τον τραυματισμό ή οποιαδήποτε βλάβη της υγείας των συμμετεχόντων ή για τυχόν προβλήματα υγείας, ή για θάνατο οφειλόμενα σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου ή σε πτώση του συμμετέχοντα.

  • Β. αποποιείται κάθε ευθύνη σχετικά με τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων, οι οποίοι θα πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα σε όλη τη διαδρομή.
  • Γ. δε φέρει ουδεμία ευθύνη για τραυματισμό οποιουδήποτε άλλου συμμετέχει στην ποδηλατική εκδρομή με οποιαδήποτε ιδιότητα (θεατή, συνοδού, παράγοντα).
  • Δ. αποποιείται κάθε ευθύνη για ατύχημα ή ζημιές που μπορούν να συμβούν πριν, κατά και μετά την δράση με συμμετέχοντες μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα.Ε. δε φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιοδήποτε απώλεια ή καταστροφή υλικού και δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανές φθορές οποιουδήποτε εξοπλισμού πριν, μετά ή κατά την διάρκεια της ποδηλατικής εκδρομής.
  • Στ. αποποιείται κάθε οικονομικής ευθύνης ή αποζημίωσης σε οποιαδήποτε περίπτωση, σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα, ή άλλου ατόμου με οποιαδήποτε ιδιότητα

5.5. Tροποποίηση προγράμματος- αναβολή- ματαίωση από την διοργανώτρια επιχείρηση
Η εταιρία «Bikewise» διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης της διαδρομής, αναβολής της ποδηλατικής εκδρομής για μικρό χρονικό διάστημα ή μετάθεσης σε άλλη ημερομηνία ή οριστικής ματαίωσης στις περιπτώσεις που τίθεται ζήτημα ασφαλείας ή για λόγους ανωτέρας βίας όπως φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες, άλλες ανωμαλίες, κ.λ.π. Σε περίπτωση ακύρωσης της ποδηλατικής εκδρομής από τη διοργάνωση θα επιστραφεί το 100% του ποσού που καταβλήθηκε από τον συμμετέχοντα, ο οποίος δεν μπορεί να ζητήσει άλλη αποζημίωση. Το τελευταίο δεν ισχύει για άλλες αξιώσεις.

6. Ασφαλιστική κάλυψη
Η εταιρία «Bikewise» παρέχει σε όλους τους συμμετέχοντες απλή ασφάλεια αστικής ευθύνης.

7. Κάλυψη και χρήση φωτογραφικού κ άλλου υλικού
Η εταιρία «Bikewise» διατηρεί το δικαίωμα χωρίς πρόβλημα να χρησιμοποιήσει φωτογραφίες και βίντεο όπου εμφανίζεται οποιοσδήποτε συμμετέχοντας. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο παρακαλώ να μας ενημερώσετε εγγράφως. Πριν την έναρξη της ποδηλατικής περιήγησης γίνεται παρουσίαση και ενδελεχής τεχνική ενημέρωση. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, ενημερώστε μας εγγράφως.

8.Πολιτική Προπληρωμών- Ακυρώσεων
Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να κάνει κράτηση σε μεγάλο αριθμό θέσεων για μία ποδηλατική εκδρομή (5 θέσεις και άνω) απαιτείται η προκαταβολή του 50% του κόστους της ποδηλατικής εκδρομής για κάθε συμμετέχοντα.
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε την ποδηλατική εκδρομή σας, μπορείτε να μας καλέσετε ή να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
Λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, ισχύει η ακόλουθη πολιτική:
100% επιστροφή χρημάτων 30 ημέρες νωρίτερα
80% επιστροφή χρημάτων 29-20 ημέρες νωρίτερα
50% επιστροφή χρημάτων 19-7 ημέρες νωρίτερα
0% επιστροφή χρημάτων λιγότερο από 7 ημέρες νωρίτερα
Εάν η υπηρεσία ακυρωθεί από την εταιρία «Bikewise», θα σας προσφερθεί μια εναλλακτική ημερομηνία/ώρα/τοποθεσία.
Εάν δεν συμφωνείτε με την προτεινόμενη εναλλακτική ημερομηνία/ώρα/τοποθεσία, θα λάβετε 100% επιστροφή χρημάτων.
Η εταιρία «Bikewise» διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τη διαδρομή, να αναβάλει την ποδηλατική εκδρομή για σύντομο χρονικό διάστημα ή να τα μεταφέρει σε άλλη ημερομηνία ή να τα ακυρώσει σε περιπτώσεις που υπάρχουν θέματα. ασφάλειας ή για λόγους ανωτέρας βίας, όπως φυσική καταστροφή, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες, προκύπτουν άλλες ανωμαλίες.
Σε περιπτώσεις ακύρωσης της ποδηλατικής εκδρομής για λογαριασμό της διοργανώτριας εταιρείας, επιστρέφεται το συνολικό ποσό του τέλους συμμετοχής που κατατέθηκε από τον συμμετέχοντα. Το τελευταίο δεν ισχύει για άλλες αξιώσεις. Το τελευταίο δεν ισχύει για άλλες αξιώσεις.

9. Ισχύον Δίκαιο & Δικαιοδοσία
Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται με βάσει το Ελληνικό δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφοράς που θα προκύψει είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

10. Αποδοχή παραπάνω όρων συμμετοχής
Οι κηδεμόνες ανήλικων ή οι ενήλικοι συμμετέχοντες της ποδηλατικής εκδρομής αποδέχονται τους παρόντες όρους συμμετοχής και είναι υποχρεωμένοι να τους τηρήσουν.